Most time spent on all servers
# Name Time (in hours) Server
1 Joey_Lucchese 2,187.58 IVMP
2 Evergreen_Luciano 2,012.75 SAMPRPG
3 Matthew_Carter 1,877.75 SAMPRPG
4 Dan_Svensson 1,752.42 SAMPRPG
5 Dimos_Collin 1,728.67 SAMPRPG
6 Bob123 1,717.67 IVMP
7 Kenji_Gvardia 1,671.08 SAMPRPG
8 [WS]YairSforza 1,639.83 SAMPRPG
9 William_Burton 1,565.08 SAMPRPG
10 Tom_Adams 1,529.00 SAMPRPG
Most time spent last day on all servers
# Name Time (in hours) Server
1 Marley. 23.08 SAMPRPG
2 ErnestSforzare 19.58 SAMPRPG
3 Boh_Heng 19.25 SAMPRPG
4 Kevin_Wood 13.58 SAMPRPG
5 LeoSforza 13.33 SAMPRPG
6 ChArMCaSTeR 11.92 VCMP
7 Colin_Hagen. 11.25 SAMPRPG
8 Dexter_Hawkins 10.92 SAMPRPG
9 Teo_Gvardia 10.50 SAMPRPG
10 David_Hagen 10.33 SAMPRPG
Most time spent last week on all servers
# Name Time (in hours) Server
1 Marley. 119.75 SAMPRPG
2 Mazen_Gvardia 79.33 SAMPRPG
3 Ernesto_Trapani 76.25 SAMPRPG
4 David_Hagen 73.00 SAMPRPG
5 LeoSforza 60.58 SAMPRPG
6 ErnestSforzare 60.33 SAMPRPG
7 achrafzer 60.25 IVMP
8 MR.JAIRO_MALKOVICH 59.25 SAMPRPG
9 Marlo_Lodovico 57.42 SAMPRPG
10 HomeLess 55.67 SAMPRPG
New players
# Name First entry Server
1 ktug1 2018-04-20 22:35:03 SAMPRPG
2 Rusell_Wood 2018-04-20 22:10:02 SAMPRPG
3 Freaky_Smith 2018-04-20 21:30:03 VCMP
4 [OSKr]Hendrix 2018-04-20 20:15:01 VCMP
5 [Management_Auctions] 2018-04-20 20:15:01 VCMP
6 [[OSKr]Hendrix] 2018-04-20 20:10:01 VCMP
7 Liotta 2018-04-20 19:15:03 VCMP
8 Hunor20000 2018-04-20 18:30:04 VCMP
9 Reket 2018-04-20 18:30:04 VCMP
10 Jim_little 2018-04-20 17:50:02 SAMPRPG